Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2017

pampunio
06:28
2130 ee42 500
The past.
My tattoo by Nietoperek Tattoo

September 07 2017

pampunio
12:39
0567 206e 500

August 18 2017

pampunio
10:08
1743 fdb9 500
Reposted fromkaiee kaiee viascorpix scorpix
10:07
0415 59f0 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viascorpix scorpix

August 10 2017

pampunio
09:19
4409 a867
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
pampunio
09:18
Jedni są uzależnieni od papierosów, inni od hazardu, ja - od uniesień. Jakbym cała składała się z tych małych wzruszeń. Jakbym potrzebowała od czasu do czasu się rozpaść, tylko po to, by znów poskładać kawałeczki w całość.
Cztery Wieki Później

July 30 2017

pampunio
14:49
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
pampunio
14:48
1958 273f 500
2//
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
pampunio
14:42
Może nie chodziło o sklejanie złamanych serc.
Może chodziło o kochanie pokruszonych kawałków takimi, jakie one były.
— Brittainy C. Cherry
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
pampunio
14:39
I coś mieszkało w jej oczach, jakaś dziwna nostalgia, złamanie, skwaszenie.. 
— J. Żulczyk
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viacytaty cytaty
pampunio
14:37
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.


Mój mistrz
— Haruki Murakami – Koniec świata i hard-boiled wonderland
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
pampunio
13:29
6412 9f7e 500
True as fuck

July 25 2017

pampunio
18:11
0195 7804 500
Reposted bytoniewszystkoforgettoregretpeanuteinspirations

July 20 2017

pampunio
18:59
Dostałaś ostatnią szanse, nie spierdol tego
pampunio
18:56
Całym swoim jestestwem mówiła „nie” temu światu. Wyglądem, manierami, językiem, inteligencją. Była niemym wyrazem, że tkwimy w bagnie i w bzdurze, a można żyć inaczej.
— Antoni Libera – Madame
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
pampunio
18:55
Tak mija czas, dzięki za to że mogłam cię poznać. Za dni które są już za nami. Za noce które najlepiej pamiętamy. Za nas. Po raz kolejny.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
pampunio
18:55
2786 1092
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viacytaty cytaty

July 17 2017

pampunio
10:17
- A potem? Widziałaś się z nim? - Nie, nigdy. Ostatni raz tamtej nocy. Nie pocałował mnie ani się nawet porządnie nie pożegnał. Powiedział tylko, że musi na trochę wyjść. To wszystko.
— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viacytaty cytaty

July 16 2017

pampunio
10:42
8055 0d4f 500
Reposted bykwasmilosz kwasmilosz

July 10 2017

pampunio
09:56
3732 b2f4
Reposted bydrozdo drozdo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl